Facebook

AdministratieFacturatieUrenregistratieInkoop facturenOveral inzichtSalarissen

Administratie

Wij verzorgen uw administratie online: mailen of een foto maken en klaar!

Facturatie

Geen gedoe bij het maken van facturen? Bij ons maakt u snel en simpel een factuur die voldoet aan alle vereisten.

Urenregistratie

Het bijhouden van uw urenregistratie kan snel en eenvoudig via onze app.

Inkoop facturen

Gebruik onze handige scan en upload app om uw facturen snel door te sturen.

Overal inzicht

U heeft overal en altijd online inzicht in uw administratie!

Salarissen

Salarisadministratie uitbesteden? Bij ons bent u aan het juiste adres.

Disclaimer

 De informatie zoals opgenomen door MyFinanceOnline op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies.
Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan MyFinanceOnline niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. MyFinanceOnline aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van MyFinanceOnline sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website eventueel hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door MyFinanceOnline gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. MyFinanceOnline aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MyFinanceOnline.